پرونده شما به شماره .............و شماره بایگانی .........
به شعبه 107 کیفری دو - گیلان ارجاع شد
در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد


ولی من هیچ پرونده یا دعوی در اونجا نداشتم

منظور از این پیام چیه...

پرونده شما به شماره .............و شماره بایگانی ......... به شعبه 107 کیفری دو - گیلان ارجاع شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد ولی من هیچ پرونده یا دعوی در اونجا نداشتم منظور از این پیام چیه؟

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...