در جواب (سلام خسته نباشید برادرمن دوسال هست توعقد می باشد و دختره هنوز باکره می باشد )پاسخ اگر برای طلا فاکتور داشته باشید قابل پس گرفتن است اما شما باید موارد زیر را رعایت کنید.چون دختر باکره است میت...

در جواب (سلام خسته نباشید برادرمن دوسال هست توعقد می باشد و دختره هنوز باکره می باشد )پاسخ اگر برای طلا فاکتور داشته باشید قابل پس گرفتن است اما شما باید موارد زیر را رعایت کنید.چون دختر باکره است میتواند از حق حبس خود استفاده کند و تمکین نکند و نفقه بگیرد و دادخواست تمکین برادر شما هم رد میشود لذا برادر شما باید حداقل هر ماه پانصد هزار تومان نفقه واریز کند تا اگر خانم ترک انفاق مطرح کرد برادر شما به دو سال حبس محکوم نگردد و حق طلاقش ازبین نرود.ازطرفی برای مهریه اعسار دهد و به قاضی بگوید که در حال پرداختن ماهانه نفقه میباشد و فیش واریزی را اراعه دهد تا در بحث مهریه جبران شود.ضمن اینکه در صورت داشتن سوال میتوانید به رایگان به آدرسrmmtn414141@ مطرح فرمایید

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...