در پاسخ (باسلام.همسر بنده از ازدواج اولشون دختری داشتن که زمانی که با بنده ازدواج کردن دختر ایشون بمدت سه سال) پاسخ( همسر شما به استناد پرداخت همزمان مهریه و نفقه  و ازدواج مجدد خودشان مجدد دادخواست ت...

در پاسخ (باسلام.همسر بنده از ازدواج اولشون دختری داشتن که زمانی که با بنده ازدواج کردن دختر ایشون بمدت سه سال) پاسخ( همسر شما به استناد پرداخت همزمان مهریه و نفقه و ازدواج مجدد خودشان مجدد دادخواست تعدیل و اعسار مهریه بدهد که به عقیده من پذیرفته میشود و اقساط طولانی تر میگردد ضمن اینکه تا زمانی که فرزند نزد خانم سابقش هست حتما نفقه را مرتب هر ماه پرداخت کند تا محکوم به حبس تا دو سال نگردد.

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...