در پاسخ (باسلام.همسر بنده از ازدواج اولشون دختری داشتن که زمانی که با بنده ازدواج کردن دختر ایشون بمدت سه سال) پاسخ( همسر شما زمانی که محکوم به پرداخت نفقه شدند حتما به استناد پرداخت همزمان مهریه و نف...

در پاسخ (باسلام.همسر بنده از ازدواج اولشون دختری داشتن که زمانی که با بنده ازدواج کردن دختر ایشون بمدت سه سال) پاسخ( همسر شما زمانی که محکوم به پرداخت نفقه شدند حتما به استناد پرداخت همزمان مهریه و نفقه مجدد دادخواست تعدیل و اعسار ازمهریه بدهد که به نظر من پذیرفته میگردد چون با ایجاد هزینه جدید(نفقه فرزند) از خالص دریافتی زوج شما کسر شده و اقساط طولانی تر میگردد ضمن اینکه حتما در جلسه اعسار و تعدیل اقساط وام و دادنامه محکومیت در نفقه و سند ازدواج مجدد را به قاضی نشان دهید و رای خوبی به نفع شما داده میشود ضمن این که تا زمانی که فرزند نزد خانم سابقش هست حتما نفقه را مرتب هر ماه پرداخت کند تا محکوم به حبس تا دو سال نگردد

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...