سلام وقت بخیر،همسر بنده در جایگاه پمپ بنزین به عنوان اپراتور مشغول به کار بودن شیفت کاری اونا نزدیک یک سال ونیم بیست وچهارساعت بود ویک ونیم حقوق میزدن که پونصدشو از حساب اینا میزدن به حساب خودشون،وازا...

سلام وقت بخیر،همسر بنده در جایگاه پمپ بنزین به عنوان اپراتور مشغول به کار بودن شیفت کاری اونا نزدیک یک سال ونیم بیست وچهارساعت بود ویک ونیم حقوق میزدن که پونصدشو از حساب اینا میزدن به حساب خودشون،وازاینا تعهد میگرفتن که حق وحقوق دادن بعد یک سال ونیم حقوقشون دوونیم شدکه کل حقوقشونو برمیداشتن واینا برای مخارج زندگی ازطریق کارت بنزین می‌فروختم که ازشانس همسر من یکی از کارکنان تعزیرات درشیفت همسربنده میادوبنزین بزنه ومی بینن بنزین میفروشن وپای همسرم به تعزیرات بازشده وسی میلیون جریمه خورده،همسرم اداره کارهم شکایت کرده تعزیرات گفته اگ درعرض دوهفته هفده میلیون ریخته بش قبول میکنن اگ که ن سی میلیون درصورتیکه بدون مدرک حکم صادر کردن کارتی ازهمسرم نگرفتن،کارفرما هم جریمه رومتقبل نمیش میگ شکایتتو پس بگیر ازاداره کار وبیاتو دفترخونه ثبت کنیم حق وحقوق دادم بعد جریمه رو خودم پرداخت کنم ماهم خواستیم تودفترخونه ثبت کنم درعرض دوهفته جریمه پرداخت میکنن ولی به این پیشنهاد ماجواب رد دادن وفقط میگن مامیریزیم وبه توافق نرسیدن،میخوام بدونم تواداره کار حقمو میتونم بگیرم یان

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...