به جهت خطر برای پدرم سکته مغزی کرده با عجله به بنگاهی مراجعه  با شرح مشگل خود گفتم حتی 5الی ده درصد پایین تر از قیمت واقعی حاضر به فروش زمین مسکونی ام.  هستم به فاصله ی24 ساعت مباشر دنبالم امدگفتد فرد...

به جهت خطر برای پدرم سکته مغزی کرده با عجله به بنگاهی مراجعه با شرح مشگل خود گفتم حتی 5الی ده درصد پایین تر از قیمت واقعی حاضر به فروش زمین مسکونی ام. هستم به فاصله ی24 ساعت مباشر دنبالم امدگفتد فردی که راننده تریلی والان اینجا نیست خواهان خرید ملک شماست رفتیم بنگاه مباشر قولنامه نوشت نقد فروختم اما چکهای بلند مدت برای ۶۰درصد صادر ناچار قبول کردم حضوشاهد جلوگیریدر محل ثمن معامله یک سوم وجه معامله نوشته شده بود گفتند از قرار هرمتر نه ثمن یک فقره از چکها برگشت خورد بعد مطلع شدم مباشر خودش خذیدار بوده حتی مدیر بنگاه هم موضوع کلاهبرداری مباشر راتایید دیگر با مباشر همکاری نمیکند ایا مراتب بالا نبود شاهد عدم تحویل برگ مخصوص فروشنده واینه خود نویسنده قولناه خریدار بودهاز من بنهان نموده وغیره در اعتبار قولنامه موثر است

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...