باسلام
من از یکی ۸ملیون طلب دارم یکسال منو پیچوند رفتم در خونش دادو فریاد زدم که آقا من بدبختم بیچارم پولمو بدید حتی یه کلمه فحش ندادم
الان ازم شکایت کرده اربده کشی فحاشی توحین 
الان چه کاری از دستم ب...

باسلام من از یکی ۸ملیون طلب دارم یکسال منو پیچوند رفتم در خونش دادو فریاد زدم که آقا من بدبختم بیچارم پولمو بدید حتی یه کلمه فحش ندادم الان ازم شکایت کرده اربده کشی فحاشی توحین الان چه کاری از دستم برمیاد؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...