در پاسخ به{با سلام همسر من و خانواده اش خیلی منو اذیت میکنن } { نگران نباشید فرزندان تا 7سالگی با مادر میباشد و اگر پدر از دادن فرزند به مادر طبق حکم دادگاه خوداری کند  حکم جلب پدر را دریافت کنید. .او...

در پاسخ به{با سلام همسر من و خانواده اش خیلی منو اذیت میکنن } { نگران نباشید فرزندان تا 7سالگی با مادر میباشد و اگر پدر از دادن فرزند به مادر طبق حکم دادگاه خوداری کند حکم جلب پدر را دریافت کنید. .اول به منزل پدری بروید با فرزندان.دوم مطالبه نفقه برای هر سه فرزند به طور جدا از طریق دفتر خدمات قضایی کنید که پدر باید به هر سه فرزند هر ماه نفقه بدهد در غیر این شما میتوانید شکایت کیفری ترک انفاق فرزندان را مطرح کنید وپدر محکوم میشود تا 6سال حبس.سوم مهریه خود را مطالبه کنید. چهارم دادخواست طلاق مطرح کنید اگر نامه پزشکی قانونی دارید به قاضی نشان دهید با اگر شاهد دارید مبنی بر اذیت زوج و خانواده خالی از لطف نیست شما میتوانید به ادرس تلگرامیrmmtn414141@ به رایگان پاسخ دریافت کنید

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...