در پاسخ به{با سلام همسر من و خانواده اش خیلی منو اذیت میکنن } { اگر فرزندان تا 7سال باشند حضانت با شماست که اگر پدر از تحویل دادن فرزندان خوداری کند حکم جلبش صادر میگردد اگر دادگاه حضانت را به پدر بده...

در پاسخ به{با سلام همسر من و خانواده اش خیلی منو اذیت میکنن } { اگر فرزندان تا 7سال باشند حضانت با شماست که اگر پدر از تحویل دادن فرزندان خوداری کند حکم جلبش صادر میگردد اگر دادگاه حضانت را به پدر بدهد شما حق ملاقات دارید و اگر پدر مانع ملاقات شما شود حکم جلبش صادر میگردد/شما به منزل پدری بروید و مطالبه مهریه کنید/اگر حضانت هریک از فرزندان باشما شد برای آنها به طور جداگانه از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست نفقه مطرج کنید که اگر پدر از دادن نفقه خوداری کرد حتی یک ماه شما شکایت ترک انفاق فرزند را مطرح کنید که پدر برای هر فرزند تا 2سال حبس محکوم میشود /اگر زوج با فرزندان فرار کرد به راحتی طلاق با کل مهریه برای شما صادر میشود یا میتوانید برای زوح سالها حبس بابت ترک انفاق خودتان ایجاد کنید} ضمن این که میتوانید به ادرس تلگرامی زیر به رایگان پاسخ دریافت کنیدrmmtn414141@

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...