در پاسخ به{اینجانب مدت سه سال است که بیمار شدم .دراثر مصرف مواد مخدر شیشه که توهم بمئ دست میداد خانواده ام مرا تحویل کمپ دادن و همسرم قهر کرده وبه خانه پدرش رفت .وبلاگ فاصله اقدام به شکایت کرد .ازآنجا...

در پاسخ به{اینجانب مدت سه سال است که بیمار شدم .دراثر مصرف مواد مخدر شیشه که توهم بمئ دست میداد خانواده ام مرا تحویل کمپ دادن و همسرم قهر کرده وبه خانه پدرش رفت .وبلاگ فاصله اقدام به شکایت کرد .ازآنجا که من بیمار بودم وهنوز هم تحت درمان میباشم همسرم } پاسخ{ شما به اداره ثبت بروید و بگویید که همین یک منزل را دارید که در این صورت منزل از حالت توقیف خارج میشود اما ماشین خیر ولی اگر شغلی ندارید یک استشهادیه تهیه کنید که این ماشین برای امرار معاش شماست و شغل دیگری ندارید احتمال رفع توقیف وجود دارد از طرفی دادخواست تمکین مطرح کنید تا زوجه ناشزه گردد و نفقه ساقط شود یا حداقل هر ماه 600هزار به حساب ایشان واریز کنید تا به ترک انفاق محکوم نگردید یا به کلانتری بروید و صورت جلسه دریافت کنید مبنی بر خروج زوجه از منزل و حداقل 300هزار نفقه به حساب ایشان واریز کنید اگر فرزند هم دارید باید نفقه فرزند را هم واریز نمایید تا به حبس ترک انفاق محکوم نگردید} شما میتوانید به رایگان از طریق ادرس rmmtn414141@ مشاوره حقوقی دریافت کنید

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...