سلام

در قرارداد داورمرضب الطرفین پیش بینی شده و ایشان استعفا داده است.

در قرارداد در ادامه ذکر شده ... در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.

طرف قرارداد دادخواست تعیین داور ارایه کرده و...

سلام در قرارداد داورمرضب الطرفین پیش بینی شده و ایشان استعفا داده است. در قرارداد در ادامه ذکر شده ... در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود. طرف قرارداد دادخواست تعیین داور ارایه کرده و دادگاه سه نفر داور تعیین کرده است ، آیا من لزوما بایستی داوری را بپذیرم یا اینکه میتونم به استناد قرارداد داوری را رد کنم؟

3 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 205 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناصر امامی فرد
ناصر امامی فرد

وکیل پایه یک دادگستریمطابق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه شخص معینی که بعنوان داور تعیین شده باشد نخواهد یا نتواند داوری نماید و طرفین به داور دیگر تراضی ننمایند، موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود . فلذا اصولا میبایست اقدام به تعیین داور نمیشد . چون در اینگونه موارد معمولا تصمیم دادگاه بصورت حکم یا قرار نمیباشد تا قابل اعتراض باشد، فلذا میبایست طی لایحه ای تقاضای عدول دادگاه از تصمیم تعیین داور را از دادگاه درخواست نمایید.

1400-05-11 15:32:09
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...