باعرض سلام من با خانم خودم شب بحث کردیم بعد از بحث خانم با یک شی زده به پاهم و استخوان ترک دو تاندون پام پاره شده کارهای پزشک قانونی را انجام دادم الان صدایش را با گوشیم ظبط کردم که میگه زدم ولی به دا...

باعرض سلام من با خانم خودم شب بحث کردیم بعد از بحث خانم با یک شی زده به پاهم و استخوان ترک دو تاندون پام پاره شده کارهای پزشک قانونی را انجام دادم الان صدایش را با گوشیم ظبط کردم که میگه زدم ولی به دادگاه میگم نزدم آیا من از این صدا میشه استفاده کنم

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...