سلام من درخواست طلاق دادم ونفقه و اجرت المثل و مهریه خودم را نیز بخشیدم برای هر دو ابلاغیه رسیدگی امده اگر زوج مراجعه نکند و در تاریخ مربوطه تنها مراجعه کنم چه میشود

سلام من درخواست طلاق دادم ونفقه و اجرت المثل و مهریه خودم را نیز بخشیدم برای هر دو ابلاغیه رسیدگی امده اگر زوج مراجعه نکند و در تاریخ مربوطه تنها مراجعه کنم چه میشود

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 218 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام در صورت اثبات دلیل طلاق مطابق شروط در عقدنامه ب داوری ارجاع و پس از ارائه نظریه داوری و تعیین تکلیف حقوقات شرعی و قانونی و حضانت فرزندان حکم‌طلاق صادر میگردد

1400-05-27 09:01:03

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...