سلام برای عریضه نویسی برای درخواست اعسار از ناتوانی پرداخت مهریه نیاز هست که شاهد هم باشد یا فقط در دادگاه باید شاهد بیاید؟

سلام برای عریضه نویسی برای درخواست اعسار از ناتوانی پرداخت مهریه نیاز هست که شاهد هم باشد یا فقط در دادگاه باید شاهد بیاید؟

3 سال پیش
2 پاسخ 1 نظر 412 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالآرمین استادهاشمی
آرمین استادهاشمی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام اسم شهود را ضمیمه دادخواست و در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر کنید.

1400-05-31 11:39:05
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسممنونم

1400-05-31 11:47:39

پاسخ به نظر
ویدا نجفی
ویدا نجفی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام
برای ثبت و نوشتن لایحه اعسار نیاز به حضور شهود نمی باشد فقط شما باید اطلاعات (شماره ملی نام و نام خانوادگی و آدرس محل سکونت) آنها را داشته باشید

1400-06-01 17:26:08
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...