در پاسخ به{سلام .من دو ساله در دوران عقد هستم}شما ابتدا باید شکایت نفقه جاریه مطرح کنید تا زوج مجکوم گردد به پرداخت نفقه به صورت ماهانه طبق نظر کارشناس  که اگر حتی یک ماه پرداخت نکرد یا حداقل 10روز دی...

در پاسخ به{سلام .من دو ساله در دوران عقد هستم}شما ابتدا باید شکایت نفقه جاریه مطرح کنید تا زوج مجکوم گردد به پرداخت نفقه به صورت ماهانه طبق نظر کارشناس که اگر حتی یک ماه پرداخت نکرد یا حداقل 10روز دیر تر پرداخت کرد ویا کمتر از نظر کارشناس پرداخت کرد شما میتوانید شکایت کیفری ترک انفاق مطرح کنید و ایشان را محکوم کنید تا دوسال حبس . اگر باکره باشید زمانی که زوج دادخواست تمکین مطرح کرد میتوانید از حق حبس خود استفاده کنید و تمکین رد شود اما اگر باکره نیستید و زمانی که زوج دادخواست تمکین مطرح کردند شما تقاضای تهیه منزل و اسباب منزل کنید و زوج موظف است تهیه کند در غیر این صورت شکایت تمکینش رد میگردد از طرفی حتما شکایت نفقه معوقه را مطرح کنید تا محکوم گردد به پرداخت نفقه از لحظه عقد تا اکنون و اگر رسید واریزی نداشته باشد قطعا محکوم میگردد به پرداخت نفقه این دوسال و دوما ه که حداقل{ 15ملیون تومان}باید پرداخت کند در غیر این صورت حکم جلبش صادر میگردد و شما با محکومیت زوج در نفقه معوقه و همین طور ترک انفاق میتوانید طلاق بگیرید. چنان چه نیاز به مشاوره رایگان داریدبه آدرس تلگرامیrmmtn414141 مراجعه نمایید.

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...