با کارگر خود قرارداد دارم و ایشان ترک کار کردن و پس از اتمام قرارداد مدعی شدند که کل قرارداد را حقوق و مزایا می خواهند....

با کارگر خود قرارداد دارم و ایشان ترک کار کردن و پس از اتمام قرارداد مدعی شدند که کل قرارداد را حقوق و مزایا می خواهند....

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...