در پاسخ به{سلام من چهارساله ازدواج کردم دوتا فرزند دوساله وده ماه دارم } اقدامات شما{ ابتدا دادخواست استرداد پس گرفتن فرزندان را مطرح کنید و طبق قانون فرزند تا 7سال نزد شما میماند و زمانی که فرزندان ر...

در پاسخ به{سلام من چهارساله ازدواج کردم دوتا فرزند دوساله وده ماه دارم } اقدامات شما{ ابتدا دادخواست استرداد پس گرفتن فرزندان را مطرح کنید و طبق قانون فرزند تا 7سال نزد شما میماند و زمانی که فرزندان را تحویل گرفتید سریعا دادخواست نفقه جاریه برای هر فرزند را مطرح کنید و پدر موظف میباشد نفقه فرزندان را طبق نظر کارشناس عینا پرداخت کند در غیر این صورت با شکایت ترک انفاق شما به دوسال حبس محکوم میگردد دومین اقدام شما مهریه را مطالبه کنید.سومین اقدام شما اگر از پزشکی قانونی نامه ایی دارید مبنی بر ضرب و شتم زوج به احتمال خیلی زیاد دادخواست تمکین زوج رد میگردد و بهتر است دو شاهد ببرید که در این صورت به عقیده من قطعا رد میشود اگر به هر علتی رد نشد شما میتوانید از تله تمکین استفاده نمایید یعنی به اجرای احکام بروید و بگویید که حاظر به تمکین هستید و با مامور به منزل زوج بروید و بعد از رفتن مامور مجدد منزل را ترک کنید و به احتمال زیاد زوج مجدد باید دادخواست تمکین مطرح کنید و آن چت ها هیچ اثری در تمکین ندارد ضمن اینکه جهت مشاوره حقوقی رایگان میتوانید به ادرس تلگرامrmmtn414141 مراجعه نمایید

7 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...