در پاسخ به(بنده درخواست اعسارمهریه دادم آیا بعدازاینکه اعساراثبات شدبایدوثیقه بذارم آزاد بشم یاخیر) اثبات اعسار از موجبات آزادی نیست و باید پیش پرداخت که تعیین شد بعد از قبولی اعسار پرداخت کنید یا رضا...

در پاسخ به(بنده درخواست اعسارمهریه دادم آیا بعدازاینکه اعساراثبات شدبایدوثیقه بذارم آزاد بشم یاخیر) اثبات اعسار از موجبات آزادی نیست و باید پیش پرداخت که تعیین شد بعد از قبولی اعسار پرداخت کنید یا رضایت زوجه را دریافت کنید تا آزاد شوید در غیر این صورت با وثیقه تنها میتوانید چند روز مرخصی بگیرید.ضمن اینکه میتوانید برای مشاوره رایگان به ادرس تلگرام rmmtn414141 مراجعه نمایید

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...