سال ۹۸یک ماشین برای اینکه واشر سر سیلندر سوخته بود پیش یک مکانیک بردم و بعداز تعمیر حدود ۵۰۰متر که از تعمیرگاه دور شدم بازم ماشین خراب شد  و شهود هم دارم و بعد از آن بردمش پیش مکانیک دیگری که گفت تعمی...

سال ۹۸یک ماشین برای اینکه واشر سر سیلندر سوخته بود پیش یک مکانیک بردم و بعداز تعمیر حدود ۵۰۰متر که از تعمیرگاه دور شدم بازم ماشین خراب شد و شهود هم دارم و بعد از آن بردمش پیش مکانیک دیگری که گفت تعمیرکار قبلی خوب ماشینت رو تعمیر نکرده بود و الان باید تعمیر کامل بشه. آیا میشه از تعمیر کار اولی شکایت کرد؟؟

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...