در پاسخ به{اجرت‌المثل من 18سال زندگی چقدر میشه دارای سه فرزند هستم همسرم منو طلاق داده رفته ازدواج کرده} تقریبا 27ملیون تومان ضمن این که اگر سه فرزند نزد شما زندگی میکنند برای هرکدام از آنها دادخواست...

در پاسخ به{اجرت‌المثل من 18سال زندگی چقدر میشه دارای سه فرزند هستم همسرم منو طلاق داده رفته ازدواج کرده} تقریبا 27ملیون تومان ضمن این که اگر سه فرزند نزد شما زندگی میکنند برای هرکدام از آنها دادخواست نفقه جاریه مطرح کنید تا زوج طبق نظر کارشناس به هرکدام از سه فرزند نفقه پرداخت کند در هرماه در صورتی که نفقه کمتر واریز کرد یا دیرتر واریز کرد شکایت ترک انفاق مطرح کنید تا برای هر فرزند تا دو سال حبس محکوم گردد

11 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...