برای پس‌گرفتن عین مال منقول ، یک پرونده‌ی حقوقی با موضوع استرداد عین مال منقول ساختم ؛ خوانده گفت من یادم نمی‌آید و پس از دیدن حکم قاضی فهمیدم قاضی فرض را بر این گذاشته که مال تلف شده و خوانده تفریط و...

برای پس‌گرفتن عین مال منقول ، یک پرونده‌ی حقوقی با موضوع استرداد عین مال منقول ساختم ؛ خوانده گفت من یادم نمی‌آید و پس از دیدن حکم قاضی فهمیدم قاضی فرض را بر این گذاشته که مال تلف شده و خوانده تفریط و تعدّی نکرده و خواهان بی‌حقّ است ؛ اکنون که یک سال از صدور حکم قطعی گذشته است ، آیا می‌توانم برای اثبات این‌که خوانده با دور انداختن مالْ تعدّی کرده و ضامنِ اتلاف مال است و گرفتن مثل و یا قیمت همان مال ، یک پرونده‌ی حقوقی دیگر با موضوع مطالبه‌ی خسارت بسازم ؟ از این می‌ترسم که بر اساس بند 6 مادّه‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار ردّ دعویٰ صادر شود.

11 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...