در پاسخ به(سلام خسته نباشین من ۱۱ماه ک نامزد شدم و همسر بند یبار منو زد و تعهدی مبنی بر اینک دیگ تکرار نمیشه داده و باز دوم سرمو زده شکسته و بدنمو کبود کرده و پزشک قانونیم مراجعه داشتم ایا میتونم شکای...

در پاسخ به(سلام خسته نباشین من ۱۱ماه ک نامزد شدم و همسر بند یبار منو زد و تعهدی مبنی بر اینک دیگ تکرار نمیشه داده و باز دوم سرمو زده شکسته و بدنمو کبود کرده و پزشک قانونیم مراجعه داشتم ایا میتونم شکایت کنمو حق طلاقو بگیرم و جدا شم ؟) اقدامات شما.اول مهریه را مطالبه کنید.دوم دادخواست نفقه جاریه را مطرح کنید اگر باکره هستید از حق حبس استفاده کنید در این صورت نفقه جاریه پابرجا و دادخواست تمکین شوهر شما رد میشود حال اگر باکره نیستید با استفاده از همین نامه پزشکی قانونی دادخواست تمکین زوج رد و نفقه جاریه شما پابرجاست.سوم اگر زوج به شما یکی ماه گذشته نفقه (حداقل۲۰۰)هزار نداد شکایت کیفری ترک انفاق مطرح کنیدتا زوج محکوم به حبس گردد.چهارم شما دادخواست طلاق مطرح کنید و نامه پزشکی قانونی را اراعه دهید و اگر قاضی شاهد هم خواست ببرید در این صورت به احتمال زیاد موفق به طلاق میشوید در صورتی که نشد باید شکایت کیفری ضرب و شتم مطرح کنید و نامه پزشکی قانونی را اراعه دهید و زوج محکوم شود به راحتی میتوانید طلاق بگیرید با کل مهریه.ضمن این که میتوانید به ادرس تلگرامیrmmtn414141 مراجعه و مشاوره رایگان دریافت نمایید

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...