باعرض سلام و احترام وادب خدمت شما بزرگواران ......دوتا  سوال ازخدمتتون داشتم ۱-اگر مردی شغل و درآمدی درحال حاضر نداشته باشد و فقط اموال منقول داشته باشد و اگرهمه اموالش را بدهد هیچ چی برای زندگی کردن...

باعرض سلام و احترام وادب خدمت شما بزرگواران ......دوتا سوال ازخدمتتون داشتم ۱-اگر مردی شغل و درآمدی درحال حاضر نداشته باشد و فقط اموال منقول داشته باشد و اگرهمه اموالش را بدهد هیچ چی برای زندگی کردن ندارد به عسر و حرج میفتد دراین مورد می‌شود دادخواست تعدیل وتقسیط مهریه نماید ......۲-اگر مردی در محضر امضا از همسرش بابت اینکه تمام اموالش را تمام وکامل به نام همسرش بکند و دیگر همسرش طلب خرجی برای پسرانش نداشته باشد این از لحاظ قانونی درست است و زن دیگر نمیتواندادعا کند برای خرجی بچه هایش ؟

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...