سلام درتصادف زانوی پای راستم دچارشکستگی شدکه متاسفانه پدرم درصحنه بدون هماهنگی با من باراننده مقصر توافق و خسارتی به پلیس اعلام نمودآیاباتوجه به سن 26سال که دارم میتوانم مجدداً درخواست و شکایت نمایم

سلام درتصادف زانوی پای راستم دچارشکستگی شدکه متاسفانه پدرم درصحنه بدون هماهنگی با من باراننده مقصر توافق و خسارتی به پلیس اعلام نمودآیاباتوجه به سن 26سال که دارم میتوانم مجدداً درخواست و شکایت نمایم

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...