سلام همسایه روبرو ما هرروز دعوادارن وفوش وناسزا میگن سروصدای زیادی دارن اسایش نداریم میتونم شکایت کنم

سلام همسایه روبرو ما هرروز دعوادارن وفوش وناسزا میگن سروصدای زیادی دارن اسایش نداریم میتونم شکایت کنم

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسید سجاد رزاقی موسوی
سید سجاد رزاقی موسوی

کارآموز وکالتسلام
تحت عنوان مزاحمت میتونید شکایت کنید.

1400-07-14 08:15:20
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...