سلام من 15 سال پیش طلاق توافقی گرفتیم وهرسه ماه دو سکه ماهانه به من گفت صد هزار تومان که میشد سکه خرید من هم دادم بعد ار سه سال گفت من حضانت دخترم را میخواهم وگفت درعوض سکه هارا باده میلیون عوض میکنم...

سلام من 15 سال پیش طلاق توافقی گرفتیم وهرسه ماه دو سکه ماهانه به من گفت صد هزار تومان که میشد سکه خرید من هم دادم بعد ار سه سال گفت من حضانت دخترم را میخواهم وگفت درعوض سکه هارا باده میلیون عوض میکنم ودست نوشته را امضا وانگشت زد اینجانب العان 14 سال است ازدواج مجدد کرده ام وفرزند دیگر دارم ولی العان مجددا مهریه اش را اجرا گذاشته واینجانب بیکار وهیچ مالی ندارم ایا میتواند بگیرد به نظر من مهریه مثل بت پرستی است اگر برداشته شود عشق معنی خود را پیدا میکند بدانید بیشتر این خانمها هستند از این بت ضرر خواهند دید بشکنید این بت را ظلم ظالم از برود آ ن چه ماند بر گردن ظالم ماند زن دوم مهریه اش 14 سکه است ولی 15سال عاشقانه زندگی میکنیم

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...