باسلام وعرض ادب حضور مشاور  محترم آقای محمد هادی رادفر بنده حقیر پرونده نسبتا حساسی دارم  معامله صوری که قبلا به وسیله یک مبایعه نامه عادی ویک وکالت کاری شوهر سابقم با دخترش ملک توقیف شده را که مازاد...

باسلام وعرض ادب حضور مشاور محترم آقای محمد هادی رادفر بنده حقیر پرونده نسبتا حساسی دارم معامله صوری که قبلا به وسیله یک مبایعه نامه عادی ویک وکالت کاری شوهر سابقم با دخترش ملک توقیف شده را که مازاد بر مستثنیات دین بوده از توقیف آزاد کردندبااین توصیف درسال۹۴و۲۸روز قبل از اجرای مهریه ام با صد میلیون بدون ردوبدل هیچ گونه پولی وحالا میخوام جهت ابطال این معامله صوری اقدام کنم واما اینبار بادو ادله یکی من دو ماه قبل از معامله شوهرم به دلیل ثبت نکردن عقد من وممانعت ثبت عقدبنده چونکه همسر دوم بودم وحکم فریب در ازدواج در دادگاه کیفری صادر شده وهمچنین اقوام نزدیک همسرم جهت شهادت در دادگاه بعنوان معطلعین حاضر وشهادت بر صوری بودن معامله اذعان کنن خواشمندم راهنماییم کنید

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...