من یک بار به رای قاضی اعتراض کردم وقاضی دستور کارشناسی داد ومن هزینه کارشناسی را نداشتم پرداخت کنم کارشناسی را بعد سه سال توصیه کرده آیا دوباره میتونم اعتراض بزنم به علت نداشتن هزینه کارشناسی

من یک بار به رای قاضی اعتراض کردم وقاضی دستور کارشناسی داد ومن هزینه کارشناسی را نداشتم پرداخت کنم کارشناسی را بعد سه سال توصیه کرده آیا دوباره میتونم اعتراض بزنم به علت نداشتن هزینه کارشناسی

1 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 183 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...