درضمن پارسال رفته بود وبچه هارو هم برده بودن که دستور ادم ربایی براشون گرفتم ولی ترسیدن برگشت وبچه هارو هم اورو ومن رضایت دادم حالاروی پرونده پارسال چی میتونم اقدامیکنم نصبت به اینکه بیادبیرون از خونه...

درضمن پارسال رفته بود وبچه هارو هم برده بودن که دستور ادم ربایی براشون گرفتم ولی ترسیدن برگشت وبچه هارو هم اورو ومن رضایت دادم حالاروی پرونده پارسال چی میتونم اقدامیکنم نصبت به اینکه بیادبیرون از خونه خواهرش یاخی؟ متشکرم

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...