در پاسخ به(همسرم تمام مایحتاج منزل را تهیه میکند ولی بمن پول نمیده میگه ندارم قسط دارم . حتی پول ی شیشه آب بمن نمیده دو تا ماشین و خونه و حقوق بازنشستگی داره ولی من همیشه باید از دختر یا پسرم پول بگیر...

در پاسخ به(همسرم تمام مایحتاج منزل را تهیه میکند ولی بمن پول نمیده میگه ندارم قسط دارم . حتی پول ی شیشه آب بمن نمیده دو تا ماشین و خونه و حقوق بازنشستگی داره ولی من همیشه باید از دختر یا پسرم پول بگیرم .فحاشی میکنه و هر جا میریم آبروریزی میکنه .لطفا راهنماییم کنید) شما میتوانید شکایت ترک انفاق نمایید هرچند مایحتاج زندگی را فراهم میکند ولی شما هم نیاز به مبلغ نقدی دارید به همین جهت احتمال موفقیت شما هست.از طرفی مهریه را مطالبه و در حین ادامه زندگی زناشویی مهریه خود را مطالبه نمایید

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...