سلام من سامانه ثنا دارم
اما برای ایمیل من نامه دادگاهی ارسال شده و وقتی سامانه ثنا را بررسی کردم چنین چیزی در انجا نیست

آقای فرشاد شعبانی دوبخشری پرونده شما به شماره 140034920002481794 و شماره بایگان...

سلام من سامانه ثنا دارم اما برای ایمیل من نامه دادگاهی ارسال شده و وقتی سامانه ثنا را بررسی کردم چنین چیزی در انجا نیست آقای فرشاد شعبانی دوبخشری پرونده شما به شماره 140034920002481794 و شماره بایگانی 0001144 به شعبه13 دادیاری- ناحیه سه رشت ارجاع شد

6 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه گرامی به شعبه مراجعه کنید

1400-10-21 11:25:28
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...