در پاسخ به(سلام همسر من یکساله منو به بهانه کار رها کرده ) خیر اون دست نوشته هیچ تاثیری ندارد  بگوییدپشیمان شدم  ولی زوج باید منزل و اثاث در شان من تهیه و کارشناس بازدید کنه در صورت تاییدکارشناس  برمی...

در پاسخ به(سلام همسر من یکساله منو به بهانه کار رها کرده ) خیر اون دست نوشته هیچ تاثیری ندارد بگوییدپشیمان شدم ولی زوج باید منزل و اثاث در شان من تهیه و کارشناس بازدید کنه در صورت تاییدکارشناس برمیگردم و اینجا محکوم به تمکین میشوید و به اجرای احکام بروید به شما مامور بدهد جهت بازگشت حتما با مامور بروید و بعد از چهار روز مجدد میتوانید منزل را ترک کنید و زوج باید مجدد دادخواست تمکین دهد و شما هم مجدد از تله تمکین استفاده کنید.ضمن این که بهتر است دادخواست استرداد جهاز مطرح و جهاز را پس بگیرید تا زوج مجبور شود اثاث بخرد.از طرفی حتما مهریه را مطالبه فقط مراقب باشید چیزی را امضا واثر انگشت نکنید ضمن این که اقایان اکثر همین که میبینن رای به ضرر آنهاست حرف از سازش تا زوجه را وادارکنند پرونده ها را مختومه کند ابنجا بلا فاصله بعد از مختومه کردن مجدد ناسازگاری خود را شروع و زوجه هم باید از صفر اغاز کند به همین جهت پرونده ها تا صدور رای پیش بروید و اگر قصد سازش دارد شما به اجرای احکام دیگر نروید برای ادامه مهریه و نفقه که اگر مجدد ناسازگاری کرد بلافاصله بروید اجربگذارید.

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...