بنده 15 سال سابقه کار در دانشگاه به صورت قراردادی از نوع کار معین داشتم از سال 94 سه ماه بدون اینکه قرارداد را تمدید کنند پرداخت شده است آخر مردادماه به هیچ حکمی بیمه و حقوق بنده را قطع نمودند .بعد از...
حسن دهقان

بنده 15 سال سابقه کار در دانشگاه به صورت قراردادی از نوع کار معین داشتم از سال 94 سه ماه بدون اینکه قرارداد را تمدید کنند پرداخت شده است آخر مردادماه به هیچ حکمی بیمه و حقوق بنده را قطع نمودند .بعد از 6 ماه به دیوان برای بازگشت شکایت کردم و با توجه به اینکه هیچ حکمی مبنی بر اخراج و عدم نیاز به من داده نشده بود بنده تا آخر اسفند در محل کار حضور داشته ام الان که تسویه حساب می کنم درخواست حقوق مرداد تا آخر اسفند را دارم آیا به بنده این حقوق تعلق پیدا می کند یا نه؟

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...