در پاسخ به(سلام آیا شوهر میتواند درصورت نداشتن خانه به اسم خود در خواست تمکین کند؟؟) زوج باید منزل در شان زوجه داشته باشد حالا چه اجاره ایی چه مطعلق به زوج باشد ضمن اینکه زوج باید اثاث منزل در شان زوج...

در پاسخ به(سلام آیا شوهر میتواند درصورت نداشتن خانه به اسم خود در خواست تمکین کند؟؟) زوج باید منزل در شان زوجه داشته باشد حالا چه اجاره ایی چه مطعلق به زوج باشد ضمن اینکه زوج باید اثاث منزل در شان زوجه داشته باشد به همین جهت دادخواست استرداد جهاز را مطرح کنید ولی اگر زوج هم منزل و هم اثاث تهیه کرد و شما محکوم به تمکین شدید میتوانید از تله تمکین استفاده کنید یعنی زمانی که محکوم شده اید به اجرای احکام بروید و برای رفتن به منزل زوج درخواست مامور کنید و مجدد بعد چند روز منزل را ترک کنید البته اگر برتی شما سازش ایجاد نمیشود و زوج باید مجدد دادخواست تمکین دهد

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...