سلام اگر زوجه تمکین خاص انجام دهد به او نفقه تعلق میگیرد؟؟ایا عدم تمکین باعث لغو گرفتن مهریه میشود؟؟

سلام اگر زوجه تمکین خاص انجام دهد به او نفقه تعلق میگیرد؟؟ایا عدم تمکین باعث لغو گرفتن مهریه میشود؟؟

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...