در پاسخ به(سلام توضیحی در مورد تله تمکین بدهید؟تا چه وقت باید طول بکشد؟؟اگ کسی ک بخواد جدا شود و در قبال آزار و اذیت همسرش بخواهد مهریه بگیرد چرا باید با شوهرش زندگی کند؟؟) تله تمکین در برابر دادخواست...

در پاسخ به(سلام توضیحی در مورد تله تمکین بدهید؟تا چه وقت باید طول بکشد؟؟اگ کسی ک بخواد جدا شود و در قبال آزار و اذیت همسرش بخواهد مهریه بگیرد چرا باید با شوهرش زندگی کند؟؟) تله تمکین در برابر دادخواست تمکین است و به این شکل.زمانی که زوج دادخواست تمکین میدهد باید منزل و اثاث مستقل و در شان زوجه تهیه کند و کارشناس تایید کند حال اگر تهیه کرد و تایید هم شد زوجه محکوم به تمکین میشود اینجا زوجه برای ناشزه نشدن و اذیت کردن زوج میتواند از تله تمکین استفاده کند یعنی بعد از محکومیت در تمکین به اجرای احکام برود و تقاضای مامور برای اجرای حکم تمکین کند و با مامور به منزل زوج میرود و بعد از رفتن مامور میتواند مجدد منزل را بعد دو یا سه روز ترک کند در این صورت زوج باید مجدد دادخواست تمکین دهد و این مراحل مکرر میتواند ادامه داشته باشد

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...