در پاسخ به(اگر زوجه با زوج رابطه جنسی داشته باشد نفقه ب او تعلق میگیرد؟؟ایا عدم تمکین عام باعث جلوگیری از مهریه میشود؟؟) زوجه باید در منزل زوج حضور داشته باشد تا نفقه به او تعلق گیرد مگر اینکه زوجه حق...

در پاسخ به(اگر زوجه با زوج رابطه جنسی داشته باشد نفقه ب او تعلق میگیرد؟؟ایا عدم تمکین عام باعث جلوگیری از مهریه میشود؟؟) زوجه باید در منزل زوج حضور داشته باشد تا نفقه به او تعلق گیرد مگر اینکه زوجه حق حبس داشته باشد یعنی باکره باشد و بدون هیچ نوع تمکینی نفقه به او تعلق میگیرد.عدم تمکین و هیچذموارد دیگری باعث حذف مهریه نمیگردد

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...