در پاسخ به(سلام بنده دوتا پسرشیر خواره دارم خواستم بدونم نفقه واس پسرام‌چقدر تعلق میگیره) نفقه طبق نظر کارشناس از ۵۰۰تا ۱۵۰۰۰۰۰ و بیشتر برای هر فرزند متغیر است و اگر زوج بعد محکومیت نفقه برای هر فرزند...

در پاسخ به(سلام بنده دوتا پسرشیر خواره دارم خواستم بدونم نفقه واس پسرام‌چقدر تعلق میگیره) نفقه طبق نظر کارشناس از ۵۰۰تا ۱۵۰۰۰۰۰ و بیشتر برای هر فرزند متغیر است و اگر زوج بعد محکومیت نفقه برای هر فرزند پرداخت نکند با شکایت شما برای هر فرزند تا دوسال حبس محکوم میگردد ضمن این که اگر زوج دادخواست تمکین دادن یا شما ناشزه شده اید میتوانید از تله تمکین استفاده کنید و هیچ وقت ناشزه نشوید یعنی بعد از محکومیت شما در تمکین به اجرای احکام بروید و تقاضای مامور کنید و با مامور به منزل زوج بروید و بعد از چند روز میتوانید در صورتی که تمایل دارید منزل را ترک و زوج باید مجدد و از صفر دادخواست تمکین کند و این روال مکرر میتواند ادامه یابد

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...