من ۸سال تو با ار باربری میکنم شب ها هم از انباره صاحب کارم نگهبانی میدم بابت نگهبانی ماهی ۵۰۰هزار خودمم باراینواونومیبرم برای صاحب کارم ماهی ۴میلیون من شکایت کنم چیزی از بیمه بهم تعلق میگیره بترنشه او...

من ۸سال تو با ار باربری میکنم شب ها هم از انباره صاحب کارم نگهبانی میدم بابت نگهبانی ماهی ۵۰۰هزار خودمم باراینواونومیبرم برای صاحب کارم ماهی ۴میلیون من شکایت کنم چیزی از بیمه بهم تعلق میگیره بترنشه اوزام بچه شهرستانم ناراحتی اعصابم دارم منون چکارکنم

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...