. شکواییه در زمان 1401/01/26-09:12 از مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (آتشگاه) به 94305008 به دلیل (  باسمه تعالی جهت رسیدگی توامان به انهام متعدد متهم در پرونده 0000951 شعبه 29 با...

. شکواییه در زمان 1401/01/26-09:12 از مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (آتشگاه) به 94305008 به دلیل ( باسمه تعالی جهت رسیدگی توامان به انهام متعدد متهم در پرونده 0000951 شعبه 29 بازپرسی با تاریخ ارجاعه 1400/12/1 ارسال می شود.) برگشت داده شد یعنی چه؟

3 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...