در پاسخ به((باسلام شوهرمن بارفتارهاش عوض کردن قفل دربه نحوی ازخونه بیرون کرده حالاهم درخواست ازدواج مجدد کرده من میتونم باگرفتن مهریه واینکه بگم بعدازاون تمکین میکنم حق ازدواج روازش بگیرم}}.شوهر شما ب...

در پاسخ به((باسلام شوهرمن بارفتارهاش عوض کردن قفل دربه نحوی ازخونه بیرون کرده حالاهم درخواست ازدواج مجدد کرده من میتونم باگرفتن مهریه واینکه بگم بعدازاون تمکین میکنم حق ازدواج روازش بگیرم}}.شوهر شما باید ابتدا دادخواست تمکین بدهد و شرایط تمکین یعنی منزل و اثاث در شان شما را فراهم کرد و شما محکوم به تمکین شدید و ابلاغیه دادگاه مبنی بر محکومیت شما اومد به اجرای احکام جهت اجرای حکن تمکین با همراه مامور بروید تا ناشزه نشوید و در این صورت زوج نمیتواند ازدواج مجدد کند.ضمن اینکه مهریه را نیز مطالبه کنید

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 88 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...