باسلام واحترام 
دراواخر سالی که گذشت همسرم زوجه دراخواست طلاق برای صدورعدم امکان سازش اقدام کرده بود تاریخی را اعلام حضور کرده بودن ولی هردومان نرفتیم ودر یک خانه باهم زندگی میکردیم متن دادخواست عدم ا...

باسلام واحترام دراواخر سالی که گذشت همسرم زوجه دراخواست طلاق برای صدورعدم امکان سازش اقدام کرده بود تاریخی را اعلام حضور کرده بودن ولی هردومان نرفتیم ودر یک خانه باهم زندگی میکردیم متن دادخواست عدم امکان سازش بود ولی با نرفتن ابطلال دادخواست از دادگاه شده بود ولی در متن ابطلاح نوشته بودن که پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دوبار یک ابلاغیه جدید درماه اردیبهشت امسال نوع ابلاغیه جهت رسیدگی به شخص ذی سمت ومرتبطین امده ومتن دادخواست دعوای بنده با طرقیت خانم ف جهت صدور گواهی عدم سازش از شواری حل اختلاف بیست وپنج ونک امده درصورتی که بنده درمحضر خانه وکالت تام جهت طلاق وبخشیدن تمام حق وحقوق ازط زوجه نوشته شده ممنون میشم بفرمایید برای بنده حقیرتان موضوع اینو دادخوست ها چیست باتشکر وسپاس فراوان

7 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...