در جواب به{باسلام زوجه هستم که سه سال به علت بدرفتاریهای شوهرم منزل را ترک کردم و به منزل پدرم امدم وهیچ مدرکی ندارم که شوهرم با من بدرفتاری میکند ایا میتوانم دادخواست عدم سازش بدهم وطلاق بگیرم؟} شما...

در جواب به{باسلام زوجه هستم که سه سال به علت بدرفتاریهای شوهرم منزل را ترک کردم و به منزل پدرم امدم وهیچ مدرکی ندارم که شوهرم با من بدرفتاری میکند ایا میتوانم دادخواست عدم سازش بدهم وطلاق بگیرم؟} شما ابتدا باید درخواست نفقه حقوقی و کیفری را از طریق دفتر خدمات قضایی مطرح کنید البته اگر محکوم به تمکین نشده باشید ضمن اینکه مطالبه مهریه را مطالبه کنید.و از طرفی میتوانید درخواست طلاق از طریق دفتر خدمات قضایی بدهید.شما میتوانید به رایگان به شماره 09907627028 تماس بگیرید

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...