رای من اومد برای طلاق و چهارشنبه دیگه باید اجرا بشه اما همسرم امروز اعتراض زد و تصویر ضمایم گواهی استراحت؟!!!!!!!!

رای من اومد برای طلاق و چهارشنبه دیگه باید اجرا بشه اما همسرم امروز اعتراض زد و تصویر ضمایم گواهی استراحت؟!!!!!!!!

3 ماه پیش
3 پاسخ 0 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...