سلام 
مدت 8 سال پیش از همسرم جداشدم.. ایشان هیچ نفقه ای بابت دو فرزند دخترم (18 و 8 ساله) که نزد من هستند پرداخت نکرده.. 
و تاکنون خودم هزینه ها را به کمک پدرم پراخت کرده ام.
پدرم یک سال پیش به رحمت خ...
ل. م

سلام مدت 8 سال پیش از همسرم جداشدم.. ایشان هیچ نفقه ای بابت دو فرزند دخترم (18 و 8 ساله) که نزد من هستند پرداخت نکرده.. و تاکنون خودم هزینه ها را به کمک پدرم پراخت کرده ام. پدرم یک سال پیش به رحمت خدا رفتند و حالا زندگی مالی برای من سخت شده است. در هنگام دادگاه شورای حل اختلاف مبنی بر پرداخت نفقه مبلغ 350.000 تومان برای دو فرزند رای صادر گردید. آیا اکنون بعداز گذشت 8 سال می توانم تقاضای پرداخت نفقه بنمایم. تاکنون هیچ مبلغی از طرف ایشان پرداخت نشده است. آیا این مبلغ قابل افزایش هست یا خیر؟

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمیثا کامیاب
میثا کامیاب

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام. با توجه به شرایط اقتصادی و وجود تورم و ایجاد نیازهای جدید در فرزندان مبلغ جدید قابل پرداخت است. در مورد نفقه گذشته باید توجه داشته باشید که در مورد فرزندان نفقه گذشته قابل مطالبه نیست و ناظر به آینده است، اما با توجه به اینکه ایشان به موجب حکم شورا محکومیت داشته اند، می توانید اجرای رأی را درخواست کنید.

1398-05-27 23:00:00
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...