داریوش اسکندری
متخصص در امور ملکی و قراردادها
Bachelor حقوق
دانشگاه دانشگاه دولتی مراغه
2 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز
متخصص در امور ملکی و قراردادها
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت ابطال سند مالی تفکیک ملک افراز ملک الزام به تنظیم سند رسمی
شهر های ارائه خدمت
کرج تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهدانشگاه دولتی مراغه ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق
سوالات پاسخ داده شده توسط داریوش اسکندری

loading...