باسلام بنده کارمند بازنشسته هستم تنهاداراییم ملک مسکونی بود باوثیغه ملکی شخصی را بابت چک برگشتی درزندا ن بودجهت گرفتن مرخصی ضمانت نمودم بعدازاتمام مرخصی متواری شددادگاه بدون ابلاغ به اینجانب یکماه بعد...

باسلام بنده کارمند بازنشسته هستم تنهاداراییم ملک مسکونی بود باوثیغه ملکی شخصی را بابت چک برگشتی درزندا ن بودجهت گرفتن مرخصی ضمانت نمودم بعدازاتمام مرخصی متواری شددادگاه بدون ابلاغ به اینجانب یکماه بعد مراحل مزایده راشروعودراولین نوبت مزایده نقل انتقال سند به شاکی صورت گرفت پس از بررسی مجدد پرونده ابلاغ یک‌ماهه با امضای جعلی می‌باشد ازکارشناس رسمی دادگستری درخواست کارشناسی شد.کارشناس رسمی نیز جعلی بودن امضا را تایید نموده است آیا مزایده صحیح است باید ابطال شود

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...