سلام
من به همراه یک تیم نرم افزاری محصولاتی را توسعه دادیم.
من مدیریت محصول و مدیریت پروژه را عهده دار بودم.
مالکیت مادی و معنوی این محصولات متعلق به کیست؟
کسی که پول تولید محصول را داده؟
یا ما که اید...

سلام من به همراه یک تیم نرم افزاری محصولاتی را توسعه دادیم. من مدیریت محصول و مدیریت پروژه را عهده دار بودم. مالکیت مادی و معنوی این محصولات متعلق به کیست؟ کسی که پول تولید محصول را داده؟ یا ما که ایده را توسعه دادیم و محصول را طراحی و پیاده سازی کردیم؟

5 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 352 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستریبر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379، حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به پدیدآورنده است، مگر اینکه رابطه‌ی استخدامی بین پدیدآورنده و کارفرما وجود داشته باشد که در این صورت صرفا حقوق مادی متعلق به کارفرما است. توجه شما را به مواد زیر از قانون مزبور جلب می‌کنم:
‌ماده 1 - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای
متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش
رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از
تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.
‌ماده 6 - پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در
این صورت :
‌الف - باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به
منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و
یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه
نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت
دیگری پیش بینی شده باشد.

1397-10-11 18:03:48
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسیعنی اگر شخصی برای طراحی یک نرم افزار از یک برنامه نویس کمک بگیرد تمامی حقوق معنوی متعلق به برنامه نویس خواهد بود؟ چگونه می توان این حق را از او سلب کرد؟

1397-10-18 14:00:26

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...