اگر شرکت ما به گروهی از پژوهشگران، پروژه ای با موضوع تدوین یک آزمون روانشناسی استاندارد سفارش دهد، مالکیت معنوی این آزمون پس از پایان تدوین متعلق به شرکت ماست و گروه محقق حقی در این پتنت ندارد. درسته؟

اگر شرکت ما به گروهی از پژوهشگران، پروژه ای با موضوع تدوین یک آزمون روانشناسی استاندارد سفارش دهد، مالکیت معنوی این آزمون پس از پایان تدوین متعلق به شرکت ماست و گروه محقق حقی در این پتنت ندارد. درسته؟

5 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 390 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستریمالکیت فکری یک اثر، دو حق را برای پدیدآورنده ایجاد می‌‌کند: حق مادی و حق معنوی. لطفا به مواد زیر از قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 توجه کنید:
‌ماده 3 - حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق
بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
‌ماده 4 - حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال
‌ماده 13 - حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ
پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای‌مدت کمتر یا ترتیب
محدودتری توافق شده باشد.
‌تبصره - پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق
شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این‌ماده تعلق می‌گیرد متعلق به
پدیدآورنده خواهد بود.
‌ماده 19 - هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون
اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
با توجه به مواد قانونی بالا، واضح شد که حقوق معنوی اصر مورد اشاره متعلق به پدیدآورنده است و حقوق مادی آن متعلق به سفارش دهنده، البته به شرط اینکه رابطه‌ی طرفین از نوع رابطه‌ی کارفرما-کارگر متخصص (قرارداد کار) باشد و نه مشارکت و همکاری. در صورتی که رابطه‌ی طرفین از نوع مشارکت و همکاری باشد، ماده زیر حاکم است:
‌ماده 6 - اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک
آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق‌ناشی از آن حق مشاع
پدیدآورندگان است.
به شما پیشنهاد می‌شود برای نگارش قرارداد بین خود، حتما از وکیل دارای تحصیلات حقوق مالکیت فکری یا یا وکیل دارای تخصص و تجربه‌ی اثبات شده در این حوزه استفاده کنید.

1397-10-11 17:59:16
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناساگر ما شرکت نباشیم آیا باز هم می توان قرارداد کارفرما و کارگر عقد کرد؟ بعدا این موضوع به مشکلات بیمه ای برخورد نمیکند؟

1397-10-18 14:04:00

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...