سلام
پدر بزرگ من سال ها پیش یک قطعه زمینی رو در حضور دو شاهد به پدر من فروخته است. در متن قولنامه حدود اربعه درست نوشته شده و مساحت ملک 300 مترمربع قید شده است. در حالیکه متراژ واقعی ان 400 مترمربع اس...

سلام پدر بزرگ من سال ها پیش یک قطعه زمینی رو در حضور دو شاهد به پدر من فروخته است. در متن قولنامه حدود اربعه درست نوشته شده و مساحت ملک 300 مترمربع قید شده است. در حالیکه متراژ واقعی ان 400 مترمربع است. باتوجه به اینکه پدربزرگ من و دو شاهد قولنامه فوت کرده اند، ایا عمه ها و عموهایم میتوانند در مورد 100 متر باقی مانده ادعایی داشته باشند. در ضمن چگونه میتوان اثبات کرد که تمام زمین به پدرم فروخته شده است.

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 29 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...